EHBO Maassluis in liquidatie

'Kwaliteit in EeRST HULP En OPLEIDINGEN'

Weet u hoe u iemand kunt helpen bij een ongeval, Onwelzijn of ziekte?

Wilt u een EHBO-Cursus volgen of organiseren?

Bent u op zoek naar Eerste Hulpverleners voor uw (sport)evenement?

Welkom bij EHBO Maassluis in liquidatie

‘EHBO’ een afkorting voor ‘Eerste Hulp Bij Ongelukken’. De toevoeging 'Bij Ongelukken' is geschrapt, De Eerste Hulpverleners verlenen immers ook hulp bij bijvoorbeeld acute ziektebeelden, een hartstilstand en allergische reacties. Weet u wat u - in afwachting van politie, ambulance en brandweer - moet doen om te helpen als uw partner, zoon, dochter, collega of een voorbijganger een ongeval krijgt, onwel wordt, een hartstilstand krijgt, of door ander onheil getroffen wordt?

Eerste Hulpverleners (of soms ook wel burgerhulpverleners genoemd) vormen een belangrijke eerste schakel in de keten van overleving in de alarmering van en de overbrugging tot de komst van de professionele hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance...

Op deze website informeren wij u over onze mogelijkheden op het gebied van de inzet van Eerste Hulpverleners en het verzorgen van cursussen voor Eerste Hulp.


Doelstelling EHBO Maassluis in liquidatie

EHBO Maassluis in liquidatie heeft als doelstelling om het verlenen van Eerste Hulp te bevorderen.

Daartoe biedt EHBO Maassluis:

  • Eerste Hulp cursussen en nascholingen aan (zowel voor individuele belangstellenden als groepen, zoals bedrijven, werkgevers, of andere organisaties en verenigingen);
  • De mogelijkheid om Eerste Hulpverleners te leveren, ten behoeve van uw activiteit of (sport)evenement;


Welke ‘producten’ biedt EHBO Maassluis in liquidatie?

Bij onze vereniging kunt u terecht voor:

  • De inzet van gediplomeerde Eerste Hulpverleners voor uw activiteit of (sport)evenement;
  • Het volgen van een Eerste Hulp opleiding voor u zelf, daarbij kunt u zelf leren wat u kunt doen bij een ongeval of medische noodsituatie, reanimatie, AED-bediening, etc.;
  • Het organiseren/verzorgen van een Eerst Hulp opleiding voor groepen bijvoorbeeld voor uw organisatie, zoals uw bedrijf, school, vereniging, stichting, of andere groepen zoals vrienden, collega’s, buurtgenoten, enzovoorts;
  • Herhalingscursussen op het gebied van Eerste Hulp, zowel voor individuen als grotere georganiseerde groepen;


Hoe kunnen we dit bereiken?

EHBO Maassluis in liquidatie beheert een opleidingsruimte en ook beschikt de vereniging over materialen voor de cursussen en voor de inzet bij evenementen. Daarmee trainen we onze vrijwilligers. Het geld om dat te kunnen bekostigen komt van de contributie die onze leden betalen, van de jaarlijkse collecte en van donaties en giften uit de gemeenschap.

Voorts vragen wij een kleine vergoeding voor onze inzet bij de activiteiten en evenementen. EHBO Maassluis in liquidatie krijgt geen subsidie. EHBO Maassluis in liquidatie is een vereniging door vrijwilligers en voor vrijwilligers. De mensen die de hulpverleningsinzetten doen, zijn vrijwilligers. In de huidige tijd, ontkomen we er niet aan om Eerste Hulpinstructeurs in te huren, om de kwaliteit en verwachtingen aan de inzet van Eerste Hulpverleners te waarborgen.

Maatschappelijk belang

Het maatschappelijke belang van het bieden van kwalitatieve en adequate Eerste Hulp, is dat mensen elkaar – door het gevolgd hebben van Eerste Hulptrainingen - zo goed als mogelijk kunnen helpen bij een medisch noodgeval of een ongeluk in hun directe leefomgeving (dit in afwachting zijnde van de professionele zorgverlening, zoals als bijvoorbeeld de huisarts of de ambulancedienst). Eerste Hulpverleners vormen een belangrijke start in de afwachting van de komst van de professionele hulpverleners. Goede training kan slachtoffers of medisch getroffenen helpen om de kans op verder letsel en blijvende lichamelijke schade te beperken. Dat is waaraan EHBO Maassluis in liquidatie – sinds haar oprichting op 24 september 1924 – een bijdrage wil leveren... Ons motto ‘Kwaliteit in Eerste Hulpverlening en Opleidingen’.

Vrijwilligers

EHBO Maassluis in liquidatie is een vereniging door en voor vrijwilligers. U kunt dus ook bij onze vereniging terecht wanneer u vrijwilligerswerk wilt doen. Klik hier voor de vacatures.  

Werkgebied

Onze vereniging is weliswaar gevestigd in de gemeente Maassluis, maar u kunt ons zeker ook benaderen om inzet te plegen in de regio rondom Maassluis.

'Kwaliteit in Eerste Hulp en Opleidingen'

Contact

EHBO Maassluis in liquidatie

Keucheniusstraat 4-NA

3144 EN Maassluis

Telefoon: 010 - 592 20 15

E-mail : info@ehbomaassluis.nl

Website : www.ehbomaassluis.nl